ارتباط باما

021-88760926


سفارش محصول | دانلود


ce

محصولات جانبی

محصولات جانبی SYSCALL...ادامه


مشخصات فنی

محصولات جانبی SYSCALL


 کابل ها

 • Data copy cable for Receiver S services

  کابل کپی اطلاعات

 • Data copy cable for Receiver N services

  کابل کپی اطلاعات

 • Jump wire for GP-100R

  سیم ارتبطی پیجرها جهت استفاده کمتر از آداپتور

 • POS connection cable

  کالبل اتصال به کامپیوتر

پایه ها

 • پایه گرد کوچک

 • پایه مربع

 • پایه چوبی کمانی

 • پایه چوبی مربعی

 • طلق تبلیغاتی پیجر مشتری GP-200

 • جای منوی رستوران

 • بورد فراخوان گارسون 14 تایی

 • بورد فراخوان گارسون 7 تایی

متفرقه

 • محل تبلیغات GP-100R

 • آداپتور – 12V/1A

 • آداپتور– 8V/3A